De negen goede doelen

Met de aankopen op de Onlinefairgouda steun je negen goede doelen: zeven missionair werkers, één missionaire stichting en de stichting Goudse Sint-Jan.
De missionair werkers zijn vanuit de wijkgemeenten van de Protestantse Kerk in Gouda uitgezonden om van betekenis te zijn voor de hulpbehoevenden en de kwetsbare medemens. Zij leven en werken van donaties. Door de Corona epidemie konden geen acties worden georganiseerd en is het moelijk om de begrotingen te realiseren. De opbrengst van de Onlinefairgouda is dan ook een welkome aanvulling.

Hieronder een overzicht van de goede doelen.

STICHTING ZORGNET - ROEMENIË

"Helpen waar geen Helper is"

Erica Hijkoop vertrok 26 jaar geleden met Elles van de Beek naar Roemenië. Erica runt er een Hospice Alinare Mica (De kleine Troost) waar twintig bedden zijn, Acasa (Thuis) waar circa 70 mensen worden verzorgd en het tafeltje-dek-je project dat dagelijks 30 mensen van een warme maaltijd voorziet.
Elles runt er kinderboerderij Ark van Noach, gezinshuis Regenboog en een begeleid wonen-project. Zij willen van betekenis zijn voor mensen die geen helper hebben.

Voor meer informatie: www.stichtingzorgnet.eu

STICHTING THE MISSION – KENIA
“Well educated children are the future of Africa”

Stichting The Mission bouwt een school in Tiwi in Kenia. Daar bieden we kinderen een plek voor goed onderwijs en ze krijgen elke dag een voedzame maaltijd. Zo willen we de cirkel van armoede doorbreken. Inmiddels gaan er meer dan 200 kinderen naar de school en heeft dit een bijzonder positieve uitwerking op de hele community in dat gebied.

Voor meer informatie: Stichting the Mission


BERT VISSCHER
 
"Vliegen voor hoop in hopeloze situaties”
 
In 2018 is Bert geselecteerd door MAF om als piloot uitgezonden te worden. Vanuit zijn passie voor luchtvaart en compassie voor hen die het minder hebben, wil hij aan de slag als piloot voor MAF. Om zo mensen in nood te helpen. De laatste stap voordat Bert uitgezonden wordt, is een specifieke vliegtraining in Amerika. Door de uitbraak van het coronavirus zijn de grenzen van Amerika gesloten en heeft dit vertraging opgelopen. Hij hoopt eind 2020 of begin 2021 te starten aan de opleiding en in de loop van 2021 uitgezonden te worden.
 
Voor meer informatie: www.visschervliegt.nl 
 

FAMILIE DEN HARTOGH – PAPOEA NIEUW GUINEA


“Een Bijbel in de taal van je hart”


Koen en Petra den Hartogh zijn met hun beide jongens Thijs en Chris, werkzaam voor Wycliffe in Papoea Nieuw Guinea. Beiden zijn betrokken bij het alfabetiseringswerk, het vertaalwerk en nu de laatste tijd ook bij het verbeteren van het onderwijs aan de basisscholen in Papoea Nieuw Guinea en de Pacific. Via Unicef en World Child wordt Koen ingezet om trainingen te geven in het bouwen en toepassen van apps in het onderwijs, zodat kinderen meer kansen krijgen en sneller in staat zijn het Engels van de scholen te volgen. Voor Wycliffe ligt hier de mogelijkheid het lezen van de Bijbel in de stamtaal en in het Engels te bevorderen.

Voor meer informatie: https://koenenpetra.wordpress.com/

 

MARIJKE – CAMBODJA


"Make Marijke’s mission possible”

Marijke werkt als ergotherapeut voor Interserve in Cambodja. Na een fulltime taalstudie in Phnom Penh, vervolgt zij haar taalstudie zelfstandig voor een paar uur per week. Vanuit haar vak als ergotherapeut helpt zij mensen die door een beperking kwetsbaar zijn, hun levensomstandigheden te verbeteren. In haar nieuwe woonplaats focust Marijke zich nu met name op het bouwen van langdurige relaties met lokale mensen om hen te bemoedigen. Haar hoop is dat deze hulp zich verder ontwikkelt en er meer lokale organisaties komen om in de toekomst mee samen te werken.

 

 

FAMILIE DE WIT – NOORDOOST DUITSLAND

“Hoop, liefde en perspectief voor de mensen in Schwerin-Lankow”

Gerard en Janneke de Wit zijn samen met hun 3 kinderen namens de GZB uitgezonden naar Noordoost Duitsland. Gedreven door de liefde van Jezus hopen zij in Schwerin-Lankow, een achterstandswijk van Schwerin, van betekenis te zijn. Ze zoeken naar manieren om mensen samen te brengen, door bijv. samen koffie te drinken, een barbecue of spelletjes in het park te organiseren. Door hun leven te delen willen ze getuigen van een levende God en mensen kennis laten maken met Jezus. Zodat mensen Gods liefde ervaren en weer perspectief krijgen, iets wat nu vaak ontbreekt. Gerard en Janneke dromen van een nieuwe christelijke gemeenschap in deze wijk.

Voor meer informatie: Gerard en Janneke de Wit


MIEP VAN LEEUWEN - SIERRA LEONE

“Hart voor Sierra Leone”


Miep werkt als psychiatrisch verpleegkundige in Sierra Leone mee aan de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. In al haar werkzaamheden gaat het om het overdragen van kennis en ervaring. De ontwikkeling van geestelijke gezondheidszorg in Sierra Leone staat nog steeds in de kinderschoenen. Al de werkzaamheden zijn gericht op toename van kennis over geestelijke gezondheidszorg, meer begrip en minder stigma, meer omzien naar elkaar. Samen met de verpleegkundigen die afgelopen jaren zijn opgeleid geeft zij trainingen en workshops aan mensen uit alle lagen van de bevolking. Denk aan mensen die bij de politie en in de gevangenis werken, onderwijskrachten, reguliere verpleegkundigen, hoofdmannen in de communities, religieuze leiders, jongeren leiders, mensen van organisaties voor mensen met andere handicaps, de media, traditionele geneeskundigen. We weten dat er veel onkunde is, in onze trainingen komt dit specifiek naar voren en zien we dat mensen erg blij zijn dat ze gaan begrijpen wat er aan de hand is met mensen met deze problematiek.

Voor meer informatie: www.miepvanleeuwen.nl


HARRIËTTE SMIT – FRANKRIJK

“Geloof, hoop en liefde voor Franse tieners”

Harriëtte Smit is namens de GZB uitgezonden naar Frankrijk. Hier werkt zij als adviseur voor het landelijk jeugdwerk van de UNEPREF (protestantse kerk in Frankrijk). Haar werk is gericht op de toerusting van jongerenwerkers, het opzetten van het jeugdwerk en het organiseren van o.a. jongerenweekenden. Hierbij is het Harriëtte’s missie is om de christelijke Franse jongeren, die een hele kleine groep vormen, kennis en tools aan te reiken zodat ze hun geloof woorden kunnen geven.

Voor meer informatie: http://harriettesmit.com/

STICHTING GOUDSE SINT-JAN


“Steun de restauratie van de Sint-Jan”

Wanneer het zonlicht door de 72 wereldberoemde gebrandschilderde ramen valt, is direct duidelijk wat de Sint-Jan in Gouda zo bijzonder maakt. Nergens ter wereld is een kerk waarin zoveel zestiende-eeuws gebrandschilderd glas bewaard is gebleven. De ‘Goudse Glazen’ vormen het hoogtepunt in de Europese glasschilderkunst. Tijdens de museale openstelling worden jaarlijks 65.000 bezoekers ontvangen, komen meer dan 25.000 bezoekers naar de 70 concerten, terwijl iedere zondag 1.750 kerkgangers de twee diensten bijwonen. De opbrengst van de onlinefair is bestemd voor de restauratiewerkzaamheden van de karakteristieke topgevels van de Sint-Jan.
Voor meer informatie: https://www.sintjan.com/


 

 

Gift voor de goede doelen Onlinefairgouda.nl

Gift voor de goede doelen Onlinefairgouda.nl 

Ik geef een gift om het mooie werk van de goede doelen te ondersteunen. Het bedrag is aan te passen door meerder keren de gift te bestellen.

De gift is geheel ten behoeve van de goede doelen van de Onlinefairgouda.nl. De rekening valt onder de Diaconie van de Protestantse Kerk Gouda en heeft een ANBI-status waardoor het bedrag binnen de gestelde regels aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

€ 10,00